STICHTING JIJ

STICHTING JIJ
Sinds januari 2013 ben ik op vrijwillige basis werkzaam als ervaringsdeskundige bij het JIJ-huis van Stichting JIJ in Rotterdam. Stichting JIJ is een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

De kernactiviteiten worden volledig verricht door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Dit zijn mensen die zelf een eetprobleem hebben (gehad) en hun eigen ervaring hebben omgezet in kracht en energie om andere mensen met dezelfde problematiek te helpen. In 2013 is Stichting JIJ uitgegroeid tot een organisatie met circa veertig vrijwilligers. Stichting JIJ richt zich in de eerste plaats op mensen met een eetprobleem of -stoornis die de stap naar professionele hulp (nog) niet durven of willen zetten, maar wel behoefte hebben aan hulp, een stok achter de deur en een veilige plek waar ze over hun probleem kunnen praten, ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen steunen en in hun eigen tempo stappen kunnen nemen.

Daarnaast biedt Stichting JIJ aan mensen met een eetprobleem of -stoornis diverse activiteiten aan die als aanvulling zijn bedoeld op het huidige aanbod van professionele hulpverlening. Dit zijn activiteiten die inspelen op de behoefte van mensen met een eetprobleem of -stoornis en die nu nog niet of te weinig worden aangeboden in de betreffende regio. Een voorbeeld van een dergelijk aanbod is extra nazorg na een behandeling in een professionele instelling. Maar ook als mensen op een wachtlijst staan van een professionele instelling kan Stichting JIJ ondersteuning bieden tot het moment dat men terechtkan bij een professionele instelling. Stichting JIJ biedt tevens voorlichting, hulp en ondersteuning aan verwanten en direct betrokkenen van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. In principe is Stichting JIJ er voor ieder persoon in de nabije omgeving van degene met een eetstoornis die een bijdrage kan leveren aan het herstelproces. Ook levert Stichting JIJ een bijdrage aan het geven van voorlichting over eetstoornissen aan een breed publiek en aan relevante instanties (zoals huisartsen, diëtisten, (bedrijfs)maatschappelijk werk). Stichting JIJ zoekt naar wegen om het onderwerp in de ruimste zin van het woord bekender te maken en het taboe op eetproblemen te doorbreken.

Meer informatie over Stichting JIJ kun je vinden op de website www.stichting-jij.nl.