INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Hoofdstuk 1. Het leven van een groots jojo’er
– Mijn kledingkast en ik
– Mijn feestkleding en ik
– Mijn foto’s en ik
– Mijn liefdesleven en ik
– De diëtiste en ik
– De buitenwereld en ik
– Diëten en ik (niet online)
– Mijn etende medemens en ik (niet online)
– De eerste stranddag in mei en ik
Hoofdstuk 2. Paniek voor de kledingkast
Hoofdstuk 3. Geboorte van een nieuwe kledingmaat
Hoofdstuk 4. Feesten en partijen
Hoofdstuk 5. Dieetvoer
Hoofdstuk 6. Dolores uit Texas
Hoofdstuk 7. De naakte waarheid
Hoofdstuk 8. De wegwijzer
Hoofdstuk 9. Hulp is onderweg
Hoofdstuk 10. Het stappenplan
Hoofdstuk 11. Het eerste dieet (niet online)
Hoofdstuk 12. Uitlokkers
Hoofdstuk 13. Emotie-eten (niet online)
Hoofdstuk 14. Een andere omgangsregeling met junkfood
Hoofdstuk 15. JA… ik wil (niet online)
Hoofdstuk 16. Wennen aan een andere droom (niet online)
Hoofdstuk 17. Morgen is vandaag

Over het tienstappenplan
Stap 1. Normaliseren van het eetpatroon (niet online)
Stap 2. Onderzoek de reden(en) waarom je bent gaan overeten (niet online)
Stap 3. Vermijd (te veel) uitlokkers (niet online)
Stap 4. Eet in een andere context (niet online)
Stap 5. Bouw een pauze in voordat je jezelf overeet (niet online)
Stap 6. Peil je spanning en onderneem stappen om deze spanning te verlagen (niet online)
Stap 7. Voer het noodplan uit (niet online)
Stap 8. Ga aan de slag met jouw gedachten (niet online)
Stap 9. Oefen met cue exposure (niet online)
Stap 10. Toegeven aan eetdrang. Val niet terug in de oude gedragscirkel (niet online)

Nawoord
Persoonlijke stappenplan
Eetregistratieformulier

 

Eerste druk, 2014
© 2014 Judith Lagerwaard
Informatie over dit boek is te vinden op de website: www.youandfood.nl
Judith Lagerwaard is te bereiken via het e-mailadres: contact@youandfood.nl

© Beschrijving tienstappenplan NOVARUM
Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Novarum
Drs. Sophie Dittmar (psycholoog Novarum)
Drs. Elske van den Berg (klinisch psycholoog, hoofd Inhoud Novarum)
Een aantal andere organisaties gebruikt vergelijkbare stappenplannen.

Coverillustratie: Ray Wesenhagen
Portretfoto: Ray Wesenhagen
Redactie: Mariska Moerland
isbn: 9789048432936
nur: 402
Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer
www.lecturium.nl

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de directe of indirecte gevolgen hiervan.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.